Kontakt

Szukaj nas w Wielkopolsce. Miejscowości Henrykowo na mapie nie znajdziesz - to nasi goście nazwali nasze SIEDLISKO Uroczyskiem Henrykowo.
Jadąc do nas dojedź do Złotowa (kod pocztowy 77-400), po czym kieruj się na Lędyczek oraz na wieś Dzierzążenko, w której znajduje się Siedlisko.
W odległości 1,5 km od granic miasta Złotów jadąc drogą do Lędyczka znajdziesz posiadłość z dużą bramą wjazdową krytą strzechą i już jesteś u nas,
w Uroczysku Henrykowo.
 

Formularz kontaktowy

info@uroczyskohenrykowo.pl